Hlavní činností obchodní společnosti JBpro-invest s.r.o., je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Provádíme komplexní správu nemovitostí dle požadavků majitele a to v plném rozsahu od uzavírání smluv přes jejich sledování, smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činností, až po provádění vyúčtování služeb na jednotlivé nájemce, předepisování a vybírání nájemného.

Ekonomická a administrativní správa SVJ

Vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb,. V platném znění.

-Kontrola a úhrada faktur

-Evidence příjmů a výdajů v příslušném účetním období

-Evidence pohledávek a závazků

-Vypracování roční závěrky, včetně povinných výkazů

-Příprava podkladů pro řádné splnění daňových povinností

-Vypracování daňových přiznání

-Vedení a správa provozních účtů

Ostatní administrativa

Kontrola platnosti jednotlivých smluv dodavatelů

-Kontrola správnosti cen dodavatelů energie, plyn, voda, správnosti tarifů

-Zpracování návrhu na zálohy a rozúčtování, jednotlivých služeb

-Základní poradenství SVJ

-Srovnávání nákladů na provoz domu v jednotlivém roce se zohledněním financí

 

Technická správa SVJ

Zajištění kontrol, zkoušek a revizí elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, hydrantů, hasících přístrojů a dalšího    technického zařízení domu v souladu s příslušnými platnými předpisy a zajištění nabídky

-Vedení přehledu termínu daných revizí v rámci kalendářního roku.

-Platnost PENB

-Karta oprav a investic do domu (po roce).

-Zajištění kontroly domu 2x měsíčně (kontrola světel, funkčnost dveří, vizuální kontroly nemovitosti, kontrola úklidu domu.

-Zpracování výběrového řízení na dodávky díla (rekonstrukce domu)

-Zajištění drobných oprav – tj. např. nefunkční zámek dveří, seřízení brána, seřízení pantů dveří, drobné opravy vedení plynu, elektřiny, vody. Zajištění vyklizení sklepů, půd, mimořádných svozů odpadu.  

Předpisy záloh

Vedení, evidence vlastníků bytových jednotek a nebytových jednotek, garáží a garážových stání

-vyhotovení předpisů záloh a vystavení výpočtových listů jednotlivým vlastníkům

-Rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně, rozúčtování tepla a TUV zajistíme externím dodavatelům

-Kontrola úhrad zálohových plateb od vlastníků

 

 

Správa nemovitostí 

Ceny za služby správy nemovitostí závisí na individuálních potřebách dané budovy a rozsahu využívaných služeb. Majitel nemovitosti, bytové družstvo nebo společenství vlastníků může využívat buď komplexní portfolio správy majetku, nebo na základě dohody pouze část služeb podle svého uvážení a potřeb.

Ceník služeb 

Za provádění správy budovy navrhujeme cenu 140 Kč až 240 Kč za každou jednotku měsíčně u domů, které nejsou centrálně vytápěné, a 140 Kč až 260 Kč u domů vytápěných (dle počtu jednotek). Výše jednotkové ceny je odvislá od počtu jednotek v domě.

Pokud správa nemovitostí zahrnuje vlastní kotelnu (nikoliv jen výměník), pak navíc za provoz kotelny 1,20 Kč až 2,20 Kč za m2 podlahové plochy měsíčně. Cena bude upravena individuálně podle velikosti kotelny a vytápěné plochy.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zákonná výše DPH je 21%.

Součástí ceny jsou i bankovní, poštovní a inkasní poplatky ve standardním rozsahu. 

Uváděné ceny jsou orientační a budou upraveny na základě jednání, zjištěných skutečností, množství a velikosti domů vlastníka či společenství vlastníků.

Mgr. Martina Řehořová, advokátka

Sídlo společnosti a fakturační údaje

JBpro-invest s.r.o.

Sv. Čecha 294, Valdické Předměstí

506 01 Jičín

IČO: 064 21 181

Jan Babák - jednatel společnosti

tel.: +420 731 267 976

e-mail: info@jbreality.cz

Datová schránka: 3rqquxc

Bankovní účet: 2701287576/2010 Fio banka 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 40236.

S Vašimi kontaktními údaji budeme zacházet v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a nebudeme je předávat bez Vašeho souhlasu třetí straně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochraně soukromí a ochraně osobních údajů našich zákazníků a klientů, přikládá obchodní společnost JBpro-invest s.r.o. Sídlo společnosti a fakturační údaje: Sv. Čecha 294, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 06421181 jakož to i společnost, zásadní význam.

V obchodní společnosti JBpro-invest s.r.o. Sídlo společnosti a fakturační údaje: JBpro-invest s.r.o., Sv. Čecha 294, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 06421181, je uplatňována jednotná ochrana soukromí a osobních údajů a při nakládání s nimi jsou důsledně dodržovány platné a účinné právní předpisy, a to zejm. zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; postupy zpracování osobních údajů respektují již nyní základní podmínky přímo aplikovatelného obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně osobních údajů, který nabude účinnosti dne 25.5.2018.

Kromě osobních údajů shromažďuje obchodní společnost: JBpro-invest s.r.o. Sídlo společnosti a fakturační údaje: JBpro-invest s.r.o., Sv. Čecha 294, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 06421181  též údaje plynoucí z návštěv jejích webových stránek zákazníky či potenciálními zákazníky, tzv. „cookies“. Cookie je krátký textový soubor obsahující např. jedinečný číselný identifikátor, který navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče a která umožňuje zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva webových stránek tak pro vás může být snazší a produktivnější a webové stránky vám mohou nabídnout informace přizpůsobené vašim potřebám a zájmům; cookies současně umožňují omezit obchodních sdělení činěná vůči vám pouze na ta, která odpovídají vašim obchodním zvyklostem. Cookies neobsahují osobní údaje, ani žádné jiné osobní informace, jejichž prostřednictvím můžete být identifikováni.